Informacija o sastanku sindikata održanom dana 12.09.2018. godine, na poziv premijera Kantona Sarajevo

Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo koji djeluju u okviru SSSBiH a čine je slijedeći sindikati:

 1. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH-Koordinacija Kantona Sarajevo,
 2. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 3. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 4. Sindikat policije Kantona Sarajevo,

održali su sastanak na poziv Adema Zolja, premijera Kantona Sarajevo 12.09.2018.godine sa početkom u 13,00 sati koji je trajao do 15,00 sati.

Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, koji su u to vrijeme organizovali protestno okupljanje pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo, a sa kojima su zajednički zahtjevi usaglašeni dan ranije.

Osim navedenih sindikata sastanku su prisustvovali i predstavnici Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Kantona Saraejvo, koji nisu članovi SSS BiH.

Na sastanku ispred Vlade Kantona Sarajevo prisutni su bili:

Adem Zolj, premijer,

Prof. dr. Jasmin Halebić, ministar finansija,

Prof.dr. Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i mladih,

Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova.

Sastanku nije prisustvovao ministar pravde i uprave, Mario Nenadić, jer zbog propusta službe nije dobio poziv.

Tema sastanka, na osnovu poziva koji smo dobili, bila je Pregovori oko utvrđivanje osnovice za obračun plaća za budžetsku 2019.godinu.

Međutim, na početku sastanku poziv je ispravljen i naznačeno je da su ovo konsultacije.

Koordinacija sindikata tražila je prvo da se vode razgovori oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća za period septembar- decembar 2018. godine.

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo prihvatili su sugestiju Koordinacije sindikata i otvorila se rasprava o osnovici za obračun plaća za period septembar- decembar 2018. godine.

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo u pripremi za sastanak nisu uopšte predvidjeli da se vodi rasprava o osnovici za obračun plaća za period septembar -decembar 2018. godine.

Obrazloženje za stanje u budžetu i prijedlog za novu osnovucu obrazložio je prof. dr. Jasmin Halebić, ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo.

Ministar je iznio stav da bi prema izvršenim analizama osnovica za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu mogla biti povećana sa sadašnjih 290,00 KM na 300,00 KM. Prijedlog ministra apsolutno je bio neprihvatljiv za Sindikate.

Poslije izlaganja ministra, predsjednik Koordinacije sindikata Faruk Bešlić iznio je usaglašene stavove svih sindikata Koordinacije i to:

 1. Da se vode pregovori o utvrđivanju osnovica za obračun plaća za period septembar- decembar u iznosu od 330,00 KM.
 2. Da se utvrdi osnovica za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu na slijedeći način
 3. Za period januar – juni u iznosu od 320,00 KM.
 4. Za period juli- decembar 330,00 KM.

U odbrani zajedničkog stava uključili su se i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, Samir Kurtović, predsjednica Koordinacionog odbora Kantona Sarajevo Višnja Ljubijankić i predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Ispred Vlade u diskusiji su učestvovali Adem Zolj, premijer, prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade i Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova.

Poslije iscrpne rasprave Koordinacija sindikata predložila je usaglašene modifikovane prijedloge Koordinacije sindikata koji glase:

 1. Da se Vlada Kantona Sarajevo očituje o prijedlozima do 20.09.2018. godine.
 2. Da se utvrdi osnovica za obračun plaća za 10.800 radnika koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevu za period septembar- decembar u iznosu od 315,00 KM, za šta prema proračunima sindikata treba da se obezbjedi 5,400.000,00 za bruto plaće. To se može obezbjediti unutrašnjom preraspodjelom između ministarstava, odustajanje od planiranih projekata koji se ne mogu realizovati u 2018. godini, i na drugi način, a sve u okviru utvrđenog budžeta za 2018.godinu.
 3. Da se utvrdi osnovica za obračun plaća za budžetsku 2019.godinu kroz potpisivanje Sporazuma o osnovici sa svim Sindikatima i to:
 4. za period januar -juni utvrditi osnovicu za obračun plaća u iznosu od 320,00 KM,
 5. za period juli –decembar utvrditi osnovicu za obračun plaća u iznosu od 330,00 KM.

U slučaju da Vlada ne prihvati ove prijedloge u predloženom roku, organi sindikata donijet će odluke o daljim aktivnostima.

U ovu nezavidnu situaciju smo došli neaktivnošću Vlade da otvori blagovremeno pregovore za utvrđivanje osnovice prilikom usvajanja budžeta za 2018. godinu, u decembru 2017. godine, zbog ignorisanja zahtjeva sindikata za pregovore u junu 2018. godine prilikom usvajanja Izmjena i dopuna budžeta Kantona Sarajevo, zahtjeva za pregovore iz jula i avgusta 2018. godine.

Ovaj Sindikat dao je podršku Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja, Kantonalnom odboru Kantona Sarajevo u smislu njihovih legitimnih zahtjeva za povećanje osnovice za obračun plaća, uvažavajući i sve zakonom propisane načine sindikalne borbe.