INFORMACIJA SA PREGOVORA SA VLADOM KANTONA SARAJEVO ODRŽANIH DANA 19.09.2018.GODINE

Na sastanku koji je održan dana 19.09.2018.godine, a po ranijim zahtjevima Koordinacije Sindikata SSSBIH Kantona Sarajevo, koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, a na kome se raspravljalo o utvrđivanjuu osnovice za obračun plaće za 2018. godinu i utvrđivanju osnovice za obračun plaće za 2019.godinu, ovaj Sindikat je ostao kod svog zahtjeva i stava i to:

a) da se utvrdi osnovica za obračun plaća za septembar - decembar 2018. godinu u iznosu od 315,00 KM, što traži preraspodjelu sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za oko 5 miliona KM za bruto plaće.

b) da se utvrdi osnovica za obračun plaća za 2019. godinu i to po modelu:

  • januar – juni 2019. godine u iznosu od 320,00 KM,
  • juli – decembar 2019. godine u iznosu od 330,00 KM.

Vlada Kantona Sarajevo će se na sjednici koja će se održati dana 20.09.2018.godine očitovati o zahtjevima Sindikata i prijedlogom osnovice, a o čemu će se informisati članovi Sindikata i u konačnici izjasniti. 

Prilog: