informaciju o načinu obračuna plaća za namještenike VII platnog razreda.