Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, podnijela je zahtijev Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo za razmatranje i usvajanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo koji djeluju u okviru SSSBiH, a čine je sindikati:

  1. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  2. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  3. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH-Koordinacija Kantona Sarajevo i
  4. Sindikat policije Kantona Sarajevo,

dana 05.12.2018.godine, obratila se pismenim zahtjevom Skupštini Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo, da u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzmu sve aktivnosti za razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu.

Naime, Skupština Kantona Sarajevo je na 45. Radnoj sjednici od 12.10.2018.godine pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrala Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu - hitni postupak.

Rasprava po navedenoj tački dnevnog reda je prekinuta i do sada nije nastavljena.

Prijedlog zakona je proistekao iz sporazuma o izmjeni osnovice za obračun plaća za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2018.godine, potpisanih između Vlade Kantona Sarajevo i sindikata svih budžetskih korisnika.

Da bi se potpisani sporazumi mogli realizovati i izvršiti isplata razlike plaća zaključno sa 2018.godinom, neophodno je usvojiti Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu, do 31.12.2018.godine, kako bi se obezbjeđena sredstva realizovala iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu i u kom slučaju stvorene obaveze po sporazumima ne bi bile prenesene u Budžet Kantona Sarajevo za 2019.godinu, a što je u interesu kako članova sindikata, tako i poslodavca.