Obavještenje o organizovanju kvalifikacionih spotskih natjecanja u Ilijašu dana 30.06.2018.godine

Na osnovu zaključka Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo od 21.05.2018.godine, dana 30.06.2018.godine u terminu od 10,00 do 14,00 časova u Sportskoj dvorani Ilijaš, ulica 126.Ilijaške brigade (kod gradske džamije) održat će se kavlifikaciono sportsko natjecanje članova Sindikata sindikalnih organizacija Koordinacionog odbora Kantona Sarajevo, a u cilju odabira učesnika za Devete sportske igre Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, koje će se održati u periodu od 06.- 09.09.2018.godine u hotelu Zenit u Neumu.

            Prema odluci Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH broj: 01-IV-356/18 od 11.05.2018. godine, Koordinacionom odboru Kantona Sarajevo pripada broj od  34 učesnika za Devete sportske igre u Neumu (Koordinacioni odbor Kantona Sarajevo ima ukupno 2.589 članova Sindikata).

            Sportske discipline u kojima će se organizovati natjecanja su:

  • mali nogomet (muškarci),
  • basket (žene i muškarci),
  • odbojka (žene i muškarci),
  • stoni tenis (žene i muškarci),
  • streljaštvo (žene i muškarci),
  • pikado (žene i muškarci),
  • šah (žene i muškarci).

Za disciplinu plivanje takmičarke i takmičari će se odrediti po prijavi i na osnovu do sada postignutih rezultata na sportskim igrama.

Najuspješniji članovi Sindikata u pojedinim disciplinama će biti određeni kao učesnici-takmičari na Devetim sportskim igrama u Neumu.

Svi članovi Sindikata koji žele učestvovati kvalifikacionom natjecanju mogu se prijaviti sindikalnom povjereniku Sindikalne podružnice, najkasnije do 28.06.2018.godine (četvrtak) do 12,00 časova.

Prevoz u Ilijaš nije organizovan.