ODRŽANI MIRNI PROTESTI ISPRED ZGRADE VLADE KANTONA SARAJEVO

Dana 30.11.2021. godine, u periodu od 10,00-11,00 sati, osam sindikata je održalo mirne proteste ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

U mirnim protestima su učestvovali:

  1. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
  2. Sindikat policije Kantona Sarajevo
  3. Sindikat Univerziteta u Sarajevu 
  4. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacijoni odbor sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo
  5. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo
  6. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
  7. Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo
  8. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo

Izneseni su zahtjevi sindikata:

  • Vlada KS i sva resorna ministarstva treba da poštuju zakonske procedure, kolektivne ugovore, da vode socijalni dijalog i pregovaraju sa sindikatima.
  • Vlada KS treba da sporazumno utvrdi osnovicu u iznosu od 400 KM i sa sindikatima potpiše sporazum o toj osnovici, obzirom da je Vlada Kantona Sarajevo bez pregovora sa sindikatima utvrdila Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu i istim nije planirala povećanje osnovice za obračun plaća.

Pored toga, Vlada Kantona Sarajevo ignoriše socijalni dijalog i pregovore sa sindikatima iz djelatnosti komunalne privrede i zdravstva, koji traže povećanje plata za 10%, odnosno usaglašavanje koeficijenata i potpisivanje kolektivnih ugovora za djelatnosti komunalne privrede i zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Učesnicima protesta je poručeno da u svojim sindikalnim organizacijama prenesu atmosferu i snagu sa održanog skupa uz poruku svim radnicima da je osam sindikata sve vrijeme pozivalo Vladu Kantona Sarajevo na pregovore i rješavanje problema za pregovaračkim stolom, u protivnom će se organizovati veliki protestni skup, štrajkovi upozorenja i generalni štrajk.