ODRŽANI PREGOVORI SA VLADOM KANTONA SARAJEVO O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA ZA 2019.GODINU Dana 15.10.2018.godine, na poziv Pregovaračkog toma Vlade Kantona Sarajevo, održani su pregovori o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godinu

Dana 15.10.2018.godine, na poziv Pregovaračkog toma Vlade Kantona Sarajevo, održani su pregovori o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godinu sa predstavnicima Sindikata koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo je predložio da osnovica za obračun plaća za 2019.godinu za sve budžetske korisnike iznosi 310,00 KM.
Koordinacija Sindikata SSSBiH Kantona Sarajevo koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo (Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture F BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i Sindikat policije Kantona Sarajevo) su ranije dostavili Vladi Kantona Sarajevo svoj prijedlog da se utvrdi osnovica za obračun plaća za 2019. godinu i to po modelu:
- januar – juni 2019. godine u iznosu od 320,00 KM,
- juli –decembar 2019. godine u iznosu od 330,00 KM.
Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja  F BiH – Kantonalni odbor Sarajevo je predložio da osnovica za obračun plaće za 2019.godinu bude utvrđena u iznosu od 310,00 KM.
Nakon rasprave, te argumentacija Pregovaračkih timova, Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, je iznijela zahtjev da osnovica za obračun plaće u 2019.godini bude utvrđena u iznosu od 315,00 KM.
Na sastanku je dogovoreno da će Vlada Kantona Sarajevo razmotriti zahtjev Sindikata i da će se pregovori o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godinu nastaviti u narednoj sedmici.