Otpočeli pregovori o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2020.godinu sa pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo, a po zahtjevu koordinacije sindikata SSSBIH Kantona Sarajevo koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo