POŠTOVANIM ČLANOVIMA SINDIKALNE ORGANIZACIJE PRAVOSLAVNE VJEROSIPOVJESTI

SRETAN VASKRS