Poptisan Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Dana 25.01.2021.godine potpisan je Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.
Sporazum su potpisali predstavnici vlada kantona s jedne strane i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Samir Kurtović.
Ispred Kantona Sarajevo Sporazum je potpisao premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, a nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku broj: 02-04-457-2/21 od 14.01.2021. godine o davanju saglasnosti na prijedlog Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlastila premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Općine Stari Grad Sarajevo, Općine Centar Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Ilidža, Općine Hadžići, Općine Vogošća, Općine Ilijaš i Općine Trnovo, potpiše Sporazum.
Primjena Kolektivnog ugovora je produžena na period od 12 mjeseci.