Potpisan Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godinu

Kao rezultat pregovora Vlade Kantona Sarajevo i svih sindikata budžetskih korisnika, dana 16.11.2018.godine, Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, potpisali su Sporazum o osnovici za obračun plaća u 2019.godini za državne službenike i namještenike u organima državne službe i zaposlenike u javnim ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

  • Ovim Sporazumom utvrđena je visina osnovice za obračun plaća u iznosu od 315,00 KM, za 2019.godinu.
  • Sporazumne strane su saglasne da će u slučaju izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu, pregovarati o utvrđivanju veće osnovice od one koja je utvrđena, u zavisnosti od finansijskih pokazatelja.
  • Primjena osnovice od 315,00 KM počinje od 01.01.2019.godine.
  • Potpisani Sporazum će se objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.