POTPISAN SPORAZUM O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA ZA PERIOD SEPTEMBAR-DECEMBAR 2018.GODINE

Kao rezultat pregovora Vlade Kantona Sarajevo i svih sindikata budžetskih korisnika, dana 28.09.2018.godine, Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, potpisali su Sporazum o osnovici za obračun plaća za period septembar-decembar 2018.godine za državne službenike i namještenike i zaposlenike u javnim ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

 

- Ovim Sporazumom utvrđena je visina osnovice za obračun plaća u iznosu od 310,00 KM, za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2018.godine.

 

-Vlada Kantona Sarajevo se obavezuje da na svojoj prvoj sjednici utvrdi Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na visinu osnovice za obračun plaća, te isti uputi u hitnu skupštinsku proceduru.

 

- Razlika plaće po osnovici utvrđenoj ovim Sporazumom za mjesec septembar 2018. godine u odnosu na do sada važeću osnovicu od 290,00 KM, zbog tehničkih nemogućnosti i nedonošenja Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, će se obračunati i isplatiti uz plaću za mjesec oktobar 2018. godine.

 

- Ako iz određenih razloga ne bude usvojen Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu do momenta utvrđivanja prijedloga Budžeta za 2019. godinu, razlika finansijskih sredstava za isplatu plaća po osnovici utvrđenoj ovim Sporazumom za mjesece: septembar, oktobar, novembar i decembar 2018. godine planirat će se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu i ista će se isplatiti najkasnije do 30.04.2019. godine.

 

- Potpisani Sporazum će se objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

 

Pregovori o utvrđivanju osnovice za 2019.godinu će se nastaviti u narednom periodu između Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i Pregovaračkih timova sindikata budžetskih korisnika.

Prilog: