Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila Ugovor o korištenju ENERGOPETROL - Partner kartica

Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo dana 31.10.2018. godine zaključila je Ugovor sa Energopetrol d.d. Sarajevo, o korištenju Energopetrol – Partner kartica za članove Sindikalne organizacije.

Prtner kartica omogućava pojedinačnom kupcu rabat na malprodajnu cijenu goriva u iznosu od 0,07 KM/lit za gorivo kupljeno na benzinskim stanicama ENERGOPETROLA I HOLDINE.

Dnevni limit kupovine roba i usluga za svakog pojedinačnog kupca na temelju Partner kartice je 250,00 KM, s tim da se Partner kartica može koristiti maksimalno dva puta dnevno.

Mjesečni limit Partner kartice je 250 litara.

Svako prekoračenje smatrat će se zloupotrebom Partner kartice.

U svrhu ostvarivanja rabata, svaki pojedinačni kupac je dužan Partner karticu predočiti zaposlenicima na benzinskoj stanici prilikom svake kupovine.

Osim rabata, korisnici Partner kartice mogu koristiti posebne akcijske pogodnosti koje Energopetrol bude organizovao za svoje kupce na benzinskim stanicama Energopetrola.

Imaoc Partner kartice je dužan izvršiti povrat Partner kartice u slučaju prestanka članstva u Sindikalnoj organizaciji kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo u roku od 24 sata, a ukoliko to ne učini, blokadu kartice će izvršiti Energopetrol, po zahtjevu Sindikalne organizacije.

Prilog: