Sindikat podnio inicijativu ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat), je dana 24.07.2019.godine podnio inicijativu ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika.

Naime, Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19), stupio je na snagu dana 01.02.2019.godine.

Članom 21. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, propisano je uvećanje plaće po osnovu radnog učinka na slijedeći način:

“(1) Elementi za utvrđivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka državnih službenika i namještenika su ocjena rada i pripadajući procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada. (2) Način ocjenjivanja rada državnih službenika i procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada regulisat će se pravilnikom iz člana 41. stav (10) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16).

(3) Procenti uvećanja plaće po osnovu ocjene rada iz stava (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na ocjenu rada namještenika.”

Članom 41. stav (10) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo propisano je da Ministarstvo pravde i uprave donosi Pravilnik kojim se propisuju kriteriji za ocjenjivanje i nagrađivanje državnih službenika.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 50/17).

Ovaj Sindikat je u toku učešća u izradi kako radnog materijala, tako i nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo bio predlagač i insistirao da se pravo na uvećanje plaće po osnovu radnog učinka utvrdi ovim Zakonom za državne službenike i namještenike, imajući u vidu da je to pravo utvrđeno za sve druge koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, kroz kolektivne ugovore.

Takođe smo imali u vidu, da je Zakon donesen početkom 2019.godine i da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019.godinu nisu planirana sredstva za ove namjene, te iz tih razloga nismo ranije pokrenuli inicijativu za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika.

Cijenimo da je prije pokretanja procedure donošenja Budžeta za 2020.godinu, nužno donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika, a kojim bi se regulisalo pravo na uvećanje plaće po osnovu radnog učinka, kako je to propisano članom 21. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.