Skupština Kantona Sarajevo donijela Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.01.2019.godine donijela je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 26.06.2018.godine utvrdila nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i donijela zaključak da se o ovom nacrtu sprovede javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Ovaj Sindikat je učestvovao u postupku izrade prednacrta i nacrta Zakona, te na utvrđeni nacrt Zakona nije imao primjedbi.

Zakona donesen od strane Skupštine Kantona Sarajevo se razlikuje u odnosu na nacrt Zakona u članu 8. stav (3) kojim se propisuje da izabrani dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nemaju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal).

Izmjena u odnosu na nacrt Zakona je i u članu 36. stav (1) kojim se propisuje da članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade Kantona Sarajevo, odnosno rukovodioca organa, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisijama do visine jedne i pol (1,5) osnovice za obračun plaće, kada poslove kao član komisije obavljaju izvan radnog vremena.