Tri sindikata uputila zajedničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo za poboljšanje trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo

Dana 15.04.2022. godine održan je sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikata policije Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH - Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe KS na temu   poboljšanja trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Povod za održavanje sastanka je trenutna situacija, izazvana svakodnevnim povećanjem potrošačkih cijena i nezadovoljavajućim položajem državnih službenika i namještenika, te zaštita prava članova ova tri sindikata, ali i svih državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe Kantona Sarajevo.

U skladu sa zaključcima sa sastanka ova tri sindikata Vladi Kantona Sarajevo upućena je zajednička inicijativa za utvrđivanja platnih razreda za obračun plaća državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo kroz Kolektivni ugovor za državne službenike i nmještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, koja je u ovom momentu jedini način za unapređenje statusa državnih službenika i namještenika, ujedno sa zahtjevom za održavanje tematskog sastanka predstavnika Vlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima ova tri sindikata.

U inicijativi je istaknuto da je Kolektivni ugovor instrument kojim Vlada Kantona i Sindikat dogovaraju svoje odnose u oblasti radnih odnosa, u konkretnom slučaju to su osnovica za plaću i elementi za određivanje osnovne plaće i dijela plaće po osnovu radnog učinka.

Dakle, osnovica za plaću, koeficijenti radnih mjesta i elementi za određivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka moraju biti dogovoreni kolektivnim ugovorom, a ne na način kako je propisano Kantonalnim zakonom o plaćama i naknadama, odnosno uklapajući samo volju zakonodavca u kolektivni ugovor, kako je to do sada činjeno, a ne obrnuto.

Zbog svega gore navedenog, kao i opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo koje je na sastanku za utvrđivanje osnovice za obračun plaća radnicima koji primaju platu iz Budžeta Kantona Sarajevo održanom 21.12.2021. godine iznio premijer Kantona Sarajevo gospodin Edin Forto, sindikati smatraju da  je potrebno sva ova pitanja regulisati kolektivnim ugovorom, što je opravdano i skladu sa Zakonom o radu u Federaciji BiH.