Usvojen Izvještaj o radu Nadzornog i Upravnog odbora Kase uzajamne pomoći za 2018.godinu

Sindikalni odbor, koji ima nadležnost Skupštine Kase uzajamne pomoći Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo, na sastanku održanom dana 11.06.2019.godine, razmatrao je i usvojio Izvještaj o radu Upravnog odbora i Izvještaj Nadzornog odbora Kase uzajamne pomoći za 2018.godine.

Kasa uzajamne pomoći ima 465 članova i u 2018.godini Upravni odbor je za 276 članova odobrio pozajmice u iznosu od 1.594.400,00 KM, a u istom periodu je po osnovu povrata pozajmica uplaćeno 1.497.148,00 KM.

U 2018.godini po osnovu ispisa iz Kase uzajamne pomoći isplaćeno je 26.420,00 KM (13 članova), dok je po osnovu smanjenja uloga članovima Kase uzajamne pomoći isplaćeno 62.425,00 KM (za 37 članova).

Na ime troškova rada Kase uzajamne pomoći (2% od vrijednosti datih pozajmica) uplaćeno je 31.888,00 KM, a na ime rashoda za poslovanje Kase utrošeno je 31.296,89 KM, te je višak prihoda nad ostvarenim rashodima (dobit u 2018.godini) 591,11 KM.

Obzirom na navedene pokazatelje može se zaključiti da je Kasa uzajamne pomoći i u 2018.godini uspješno radila i ostvarila cilj za koji je i osnovana.