Usvojen jednoglasno Izvještaj o radu Nadzornog i Upravnog odbora Kase uzajamne pomoći za 2016.godinu

Sindikalni odbor, koji ima nadležnost Skupštine Kase uzajamne pomoći Sindikalnih organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo, razmatrao je i usvojio Izvještaje o radu Upravnog i Nadzornog odbora Kase uzajamne pomoći za 2016.godine.

Kasa uzajamne pomoći ima 465 članova i u 2016.godini Upravni odbor je za 260 članova odobrio pozajmice u iznosu od 1.436.200,00 KM a u istom periodu je po osnovu povrata pozajmica u uplaćeno 1.389.171,00 KM.

Na ime troškova rada Kase uzajamne pomoći (2% od vrijednosti datih pozajmica)uplaćeno je 28.704,00 KM, a ostatak  sredstava dobit Kase u 2016. godini, iznosi 1.275,66 KM.

Sindikalni odbor je prihvatio preporuke Nadzornog odbora za poboljšanje rada Kase uzajamne pomoći u narednom periodu.