ZAHTJEV SINDIKATA ZA DOSLJEDNU PRIMJENU UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, je na zahtjev Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo, uputio akt rukovodiocima organa uprave, samostalnih kantonalnih uprava i stručnih i drugih službi koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo, za dosljednu primjenu člana 3. stav (1) Uredbe o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 39/17), obzirom na najave pojedinih rukovodioca organa da će se isti član pogrešno primjenjivati.

Naime, članom 3. stav (1) Uredbe je propisano:

„(1) Redovno dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 08,00 do 16,30 sati, uz mogućnost početka i završetka radnog vremena u intervalu:

a) početak od 07,30 do 08,30 sati i

b) završetak od 16,00 do 17,00 sati.“

Iz navedene odredbe člana 3. stav (1) Uredbe je nesporno da je redovno dnevno radno vrijeme utvrđeno u intervalu od 8,00 do 16,30 sati, a da državni službenici i namještenici imaju mogućnost početka radnog vremena u intervalu od 07,30 do 08,30 sati i završetka radnog vremena u intervalu od 16,00 do 17,00 sati.