30.11.2021.godine protesti osam sindikata

Dana 30.11.2021.godine osam sindikata održat će proteste od 10,00 do 11,00 sati.

U protestima će učestvovati 100 predstavnika svih sindikata, a Sindikalni odbor Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo je odredio predstavnike ove Sindikalne organizacije koji će prisustvovati protestima.

Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Koordinacionog odbora Kantona Sarajevo, će prisustvovati i predstavnici sindikata javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite, obzirom da Vlada Kantona Sarajevo utvrđuje osnovicu za obračun plaća i javnih ustanova.

Protesti će se održati pod motom “TRAŽIMO DOSTOJANSTVENE PLAĆE”.

Vlada Kantona Sarajevo u nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu bez pregovora sa sindikatima, a koji je na dnevnom redu Skupštine Kantona Sarajevo 30.11.2021.godine, nije planirala povećanje osnovice za obračun plaća.

Takođe, Vlada Kantona Sarajevo ignoriše socijalni dijalog i pregovore sa sindikatima iz djelatnosti komunalne privrede i zdravstva, koji traže povećanje plata za 10%, odnosno usaglašavanje koeficijenata i potpisivanja kolektivnih ugovora za djelatnost komunalne privrede i zdravstva.

U protestima će učestvovati:

  • Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
  • Sindikat policije Kantona Sarajevo
  • Sindikat Univerziteta u Sarajevu
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH – Koordinacija Kantona Sarajevo
  • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo
  • Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo
  • Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo