KOORDINACIJA SINDIKATA KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO UPUTILA VLADI KANTONA SARAJEVO PONOVNI POZIV ZA OTVARANJE PREGOVORA OKO UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA U 2022.GODINI