KOORDINACIJA SINDIKATA KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZATRAŽILA POVLAČENJE NACRTA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022.GODINU

            Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo je dana 24.11.2021.godine, uputila zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za povlačenje iz skupštinske procedure nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu.

            Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo su istog dana dostavljeni zahtjevi u kojima se traži da se sa dnevnog reda 45. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja će se održati 30.11.2021.godine “skine” nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu.

            Ovim putem su reprezentativni sindikati ponovo ukazali na kršenje procedura i izostanak pregovaračkog procesa za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za 2022.godinu.

            Dana 24.11.2021.godine u poslijepodnevnim satima, Koordinacija sindikata je dobila poziv od strane Vlade Kantona Sarajevo za sastanak za srijedu 01.12.2021.godine, odnosno dan poslije održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo i najavljenih protesta ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

            Koordinacija sindikata je u svojim zahtjevima još jedanput istakla da neće prihvatiti politiku svršenog čina kada je u pitanju utvrđivanje osnovice za obračun plaća, već će poduzeti sve zakonom dozvoljene sindikalne aktivnosti i mjere u cilju da Sindikat ostvari svoju pregovaračku ulogu.