POŠTOVANIM ČLANOVIMA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Sretan 1. maj - Međunarodni praznik rada