Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji sa Zdravstvenom  ustanovom Poliklinički centar “SaNaSa” Sarajevo

Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Zdravstvenom ustanovom Poliklinički centar “SaNaSa” Sarajevo, a predmet ovog Ugovora je korištenje usluga Zdravstvene ustanove Poliklinički centar “SaNaSa”, članovima Sindikalne organizacije i članovima njihove uže porodice (roditelji, bračni partneri i djeca).

Navedene usluge “SaNaSa” će pružati na slijedećim lokacijama:

  • ulica Grbavička broj 74, Sarajevo;
  • ulica Jošanička broj 57, Vogošća,
  • ulica dr. Mustafe Pintola broj 31, Ilidža.

Ovaj Ugovor se odnosi na redovne usluge i član Sindikata uz ličnu kartu i člansku karticu Sindikata ostvaruje popust u visni od 20% na sve usluge, osim za ljekarska uvjerenja, sanitarni nadzor i usluge koje su na akciji, preglede koji se rade pod opštom i lokalnom anestezijom, Covid testove, kao i usluge koje za davaoca usluga obavljaju druge medicinske kuće.

Plaćanje usluga se vrši na kasi davaoca usluga.

Usluge po zaključenom Ugovoru se mogu početi koristiti odmah.