Kolektivni ugovori

Naziv ugovora, službeno glasilo i broj
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", 3/20)
OBJAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službene novine Federacije BiH", 16/18 od 02.03.2018.)