Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS ("Službene novine Kantona Sarajevo",  51/23 )
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo",  3/20 )
OBJAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službene novine Federacije BiH",  16/18 od 02.03.2018 )
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH",  48-16 )