Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo",  4/12, 25/14, 21/18 )
UREDBA O OBAVEZNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo",  14/17 )
UREDBA O MEDIJATORIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo",  10/17 )
Uredba o radnom vremenu ("Službene novine Kantona Sarajevo",  39/17 )
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Kantona Sarajevo",  39/16 )
Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo",  36/06, 08/12, 39/16 )
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",  52/16 )
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo",  05/12, 36/06, 39/16 )
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH",  69/05, 29/06 )
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo",  4/12, 25/14 )