Pravilnici

Naziv uredbe, službeno glasilo i broj
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika (prijedlog) (-pravilnik)
Pravilnik o radu Kase uzajamne pomoći državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo (-Pravilnik)