Odluka o finansijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima članovima Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe KS