Pogodnosti za članove Sindikata

Na web stranici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državneslužbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH, možete pronaći koje pogodnosti, kao članovi Sindikata, imate. Informacije su dostupne na:

https://www.sufbih.ba/pogodnosti-za-clanove/