Ugovor o poslovnoj saradnji

Dana 22.04.2024. godine zaključen je Ugovor o poslovnoj saradnji između: Privatne zdravstvene ustanove ASA Bolnica Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prilog