Aktuelno

23.04.2024

Dana 22.04.2024. godine zaključen je Ugovor o poslovnoj saradnji između: Privatne zdravstvene ustanove ASA Bolnica Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

13.03.2024

Na web stranici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državneslužbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH, možete pronaći koje pogodnosti, kao članovi Sindikata, imate. Informacije su dostupne na:

https://www.sufbih.ba/pogodnosti-za-clanove/

07.03.2024
8mart

Sretan 8. Mart svim članicama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH

06.01.2024
sbozic

Članovima Sindikalne organizacije, pravoslavne vjeroispovjesti, želimo srečan Božić