Kontakti

PREDSJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA
Naida Tukić
033 562-212

ZAMJENIK PREDSJEDNICE SINDIKALNOG OBORA
Narcis Taso
033 770-129

KOORDINATOR SINDIKALNOG ODBORA
Edina Zukić
033 562-051

BLAGAJNIK SINDIKALNOG ODBORA
Amira Vladović
033 565-033