Kontakti

PREDSJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA
Naida Tukić
562-212

ZAMJENIK PREDSJEDNICE SINDIKALNOG OBORA
Narcis Taso
770-129

KOORDINATOR SINDIKALNOG ODBORA
Edina Zukić
562-051

BLAGAJNIK SINDIKALNOG ODBORA
Amira Vladović
565-033