Odluke

Naziv odluke, službeno glasilo i broj
Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za 2017. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", 1/17)
ODLUKA o usvajanju Pravilnika o radu Kase uzajamne pomoći državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo ()