Pravilnici

Naziv uredbe, službeno glasilo i broj
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika (prijedlog) (-pravilnik)
Pravilnik o radu Fonda solidarnosti sindikalne organizacije kantonalnih oragana državne službe Kantona Sarajevo (-Pravilnik Broj:01- XVI-49/21, Pravilnik o dopunama Pravinika Broj: 01-XVI-55-1/23)