Pravilnik o radu Fonda solidarnosti sindikalne organizacije kantonalnih oragana državne službe Kantona Sarajevo  Pravilnik 2022 , Dopuna 2023
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika (prijedlog)  Pravilnik
Pravilnik o finansijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima članovima Samostalnog sindikata  Pravilnik
Pravilnik o novčanim pozajmicama za školovanje članova Samostalnog sindikata   Pravilnik